ICATS Student Online Application Form

   
 PERINGATAN
 1. Sila isikan semua ruang yang bertanda *
 2. Sila pastikan semua maklumat adalah tepat sebelum anda menghantar borang.
 3. Untuk memohon program Sijil dan Diploma i-CATS, sila klik di sini.


MAKLUMAN (Dikemaskini pada 14 Ogos 2014):

- Pendaftaran seterusnya akan dibuka untuk Ogos 2014 & Januari 2015
- Untuk maklumat lanjut sila hubungi 082-364252 / 364253 atau talian bebas tol 1800-88-7757


* Kampus Pilihan : 
* Kaedah Pengajian : 
 
KURSUS PILIHAN
* Pilihan Pertama : 
 
Pilihan Kedua : 
 
LATARBELAKANG PEMOHON
* Nama Penuh : 
* No. IC (MyKad) :  (cth :860929135383)
* Jantina : 
* Bangsa : 
* Agama : 
* Kewarganegaraan : 
* Alamat Rumah : 
  Poskod:  Bandar:
* Negeri : 
* Alamat Surat-menyurat :  Sama seperti di atas
 
  Poskod:  Bandar:
* Negeri : 
* No. Tel (H/P) : 
* No. Tel (Rumah/Pejabat) : 
* Alamat E-mel : 
* Bagaimana anda mengetahui tentang PPKS/ICATS? : 
  Sila nyatakan maklumat terperinci (Cth: Borneo Post)
PENCAPAIAN AKADEMIK
* Tahap :  Jika lain-lain sila nyatakan :
* Tahun : 
* Keputusan
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
PENGAKUAN DIRI

Sila baca pengakuan berikut dan mengesahkannya.

Saya mengaku bahawa maklumat yang tertera di dalam permohonan ini adalah benar dan lengkap.
Saya akur/faham bahawa sekiranya maklumat ini didapati tidak benar serta tidak lengkap, permohonan saya akan terbatal/tertolak dengan sendirinya.

Saya mengaku bahawa maklumat yang telah diberikan adalah benar.